————   House of Trust   ————

Ochrana soukromí

„45% zakladatelů uvádí ochranu soukromí, jako jeden z hlavních důvodů založení svěřenského fondu.“

Ochrana a utajování informací o svém soukromí je základním, neporušitelným lidským právem.

Soukromí je osobní oblast jednotlivce, skupiny lidí nebo rodiny. Ochrana soukromí vychází v ČR z listiny základních práv a svobod a uznání, že nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života nebo rodiny. Každý má právo chránit a utajovat informace o své osobě a rodině.

Proč usilovat o diskrétnost

Vhodně nastavená celostní majetková strategie ochraňuje majetek, rodinné hodnoty i informace spojené s jměním. Absolutní anonymita je sice v digitálním věku téměř nedosažitelná, i tak lze přijmout opatření vedoucí k diskrétnosti.

V praxi jsme se setkali s řadou životních příběhů, kdy informace o vlastnických poměrech, aktivitách, vztazích nebo majetkové situaci sloužily k emocionálním, právním nebo kybernetickým útokům s jediným cílem: ohrozit osobní nebo podnikatelskou stabilitu a tím snížit společenskou prestiž.

Svěřenský fond je základ úspěšné strategie ochrany soukromí

Aby byla strategie ochrany soukromí úspěšná, musí pokrývat tři základní oblasti vašeho života:

Při zajištění anonymity vlastnictví se můžete setkat s celou řadou instrumentů. Jsou to klasicky využívané vehikly jako off-shore společnosti, nominee, generální plné moci, ale i běžné právní entity jako nadační fondy nebo finanční instrumenty typu akcie, podílové listy, deriváty, swapy, opce atd. Pokud by některé z nich vykazovaly znaky ekonomické aktivity související s možnou hospodářskou trestnou činností, mohly by se o vaši činnost začít zajímat orgány činné v trestním řízení, finanční správa nebo celní úřad.

Existuje ale ještě jedno řešení, a tím jsou svěřenské fondy. Ty jsou legislativně uznávány jako legální nástroj, jenž bezezbytku plní dvě ze tří zmíněných podmínek ochrany soukromí – poskytují anonymitu vlastnictví a diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích.

Proč si pro ochranu soukromí vybrat svěřenský fond?

Pro svěřenský fond hovoří dva hlavní důvody. Přinesou vám anonymitu vlastnictví a diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích. Jak to funguje v praxi?

Anonymita vlastnictví

Diskrétnost v obchodních a bankovních vztazích

Svěřenský fond zastupuje pověřený správce, který jedná svým jménem. V praxi to znamená, že správce vystupuje ve všech právních jednáních v roli „vlastníka majetku“ a u všech bankovních i obchodních transakcí je uveden jako fyzická osoba. Tento režim poskytuje neviditelnost ve všech právních vztazích a neprolomitelnou anonymitu pro ovládající osoby.

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy po řešení ochrany soukromý vybrat svěřenský fond?

Svěřenské fondy kriminalitu nezakryjí

Pokud by účelem svěřenského fondu bylo zastírání trestné činnosti nebo nekalých praktik, tak by zakrývání skutečného vlastníka, převodů majetku, jeho původu nebo zakrývání výnosů z trestné činnosti bylo identifikováno jako hospodářská trestná činnost.

Díky evidenci svěřenských fondů podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů by takové jednání bylo ihned identifikováno, což dokazují první rozsudky v ČR.

„Anonymitu vlastnictví chápeme jako využití zákonného práva na soukromí, jež je zakotveno v základní listině práv a svobod.“

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter