on-line Trust Academy

Vzděláváme zakladatele, beneficienty i soukromé správce. Pomáháme vám pochopit a naplnit podstatu rolí ve svěřenském fondu.

„Zahraniční průzkumy ukazují, že jen 35 % svěřenských fondů obstojí mezigeneračně. Důvodem selhání nejčastěji bývá nedostatečné průběžné vzdělávání beneficientů, kteří nerozumí důvodům založení fondu, neznají svoje práva a povinnosti.“

Připravili jsme proto on-line kurz Trust Academy, který vás v průběhu pěti týdnů provede právy a povinnostmi zakladatelů, beneficientů i správců a pomůže vám pochopit důvody založení trustu.

Přihlásit se

Je Trust Academy pro vás?

Intenzivní pěti týdenní on-line kurz vám poskytne pevný základ a praktické poznatky pro založení a správu svěřenského fondu. Je určený pro zakladatele, soukromé správce a beneficienty. Nezbytný je pro každého, kdo potřebuje porozumět zákonům, ale zejména právům a povinnostem spojeným se svou rolí ve svěřenském fondu.

Komu on-line kurz pomůže?

Přihlásit se

Co vás Trust Academy naučí?

Struktura i obsah on-line kurzu jsou sestaveny z poznatků z naší každodenní praxe (zakládání, správa a dohled svěřenských fondů v ČR). Odráží naše současné znalosti, které jsme získali při stovkách konzultací klientských zakázek i při spolupráci se zahraničními autoritami z Velké Británie, Švýcarska a Lichtenštejnska.

V průběhu 5 týdnů projdeme tato témata:

Co se v Trust Academy konkrétně dozvíte?

Ještě váháte?
Toto získáte účastí
v on-line kurzu.

Lektoři kurzu

person photo

Pavel Kolář

Pavel je generálním sekretářem KSPS ČR a jedním ze zakladatelů společnosti Svěřenská správa. Svou kariéru začal u významné mezinárodní poradenské společnosti jako konzultant v roce 2002. V průběhu 13 let své bohaté praxe ve finančních službách získal v pozici oblastního ředitele předpoklady pro výkon současných funkcí. Od roku 2014 se jako Senior Trust Advisor specializuje na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu s přesahem do souvisejících oborů. Má rozsáhlé zkušenosti s celým procesem trust managementu a podílel se na zakládání Family Trust pro významné české rodiny. Jeho úzká spolupráce s experty napříč evropskými jurisdikcemi poskytuje efektivní podpůrný prvek, který dodává zakladatelům i správcům svěřenských fondů v ČR zkušenosti a znalosti, jež zde nejsou dostupné. Je pravidelným řečníkem na sympóziích a konferencích.

person photo

Ing. Peter Kováčik

Peter je ředitelem klientského servisu a partnerem ve společnosti Svěřenská správa s.r.o. Současně zastává funkci místopředsedy představenstva KSPS ČR. Ekonomické vzdělání získal na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a kvalifikaci v oboru oceňování nemovitostí na Vysoké škole realitní v Brně. V odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství má více, než 15 leté zkušenosti, které pravidelně předává jako lektor odborných kurzů a řečník. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014 a má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondu jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.

Aktuální nabídka kurzů

Přihlásit se Další akce ›

Adresa

Cena

Obsazenost

Jazyk

Potřebujete individuální seminář na míru?

Rádi vám ho připravíme.

Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter