————   House of Trust   ————

Správa svěřenského fondu

Kdo bude správcem vašeho svěřenského fondu? Jmenovat můžete člena své rodiny, blízkého přítele, sami se stát počátečním správcem nebo zvolit profesionální správu. Každé řešení má své výhody a nevýhody.

Chci se poradit.

Výběr vhodného správce patří mezi vaše nejdůležitějších rozhodnutí.

Jako zakladatel svěřenského fondu chcete mít jistotu, že správce bude pevně sledovat směr, který jste nastavili v zakládacích dokumentech. Když je struktura svěřenského fondu jednoduchá, jsou i nároky na správce menší. Když je ale fond složitější (například různé druhy majetku vyžadující expertní správu, řízení investic apod.), funkce správce může být časově i psychicky náročná. Takový to správce je spíše v roli manažera řízení vztahů, který musí mít patřičné kompetence a vybudovaný kvalifikovaný tým, kterým pokryje všechny potřeby fondu.

„Se správou svěřenského fondu a zejména s jeho majetkovou podstatou je spojeno plnění desítek až stovek legislativních povinností.“

Rizika a pokuty spojené se správou svěřenského fondu:

Proč a kdy zvolit profesionálního správce?

Úspěšný svěřenský fond vyžaduje víc než jen dobrý plán a strategii. Potřebuje také efektivní správu, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila změnám v potřebách beneficientů.
Pokud chcete ošetřit všechny možné situace spojené se správou trustu, budete hledat k přátelům-správcům a rodinným příslušníkům-správcům vhodnou alternativu.

Profesionální správa je tou nejlepší volbou pokud požadujete odborné znalosti nebo nemáte nikoho, komu byste správu mohli svěřit. Profesionální svěřenští správci vám pomohou eliminovat i vztahové nebo emocionální napětí, kterým by mohlo negativně ovlivnit vztahy uvnitř rodiny nebo i mimo ně.

Když profesionálního správce, tak individuálního nebo firemního?

V případě menších svěřenských fondů nebo časově omezených trustů jsou vhodní individuální správci. U větších svěřenských fondů, které jsou náročnější na odbornost, rozhodování o distribuci nebo mají mezigenerační charakter, jsou nejlepší volbou firemní správci. Zatímco individuální správce působí samostatně, firemní správce je pod trustovou společností. Správu svěřenských fondů sice zajišťuje svým jménem, ale pod dohledem firmy. Z toho těží zakladatel i beneficienti (vyšší odbornost správy, ochrana majetku, široká škála služeb).

Naše služba Profesional Trust Services vám spolu s kvalifikovaným firemním správcem zajistí propracovaný systém řízení rizik a záruky kontinuální správy majetku. Na rozdíl od individuálních správcům, kteří jsou omezeni svou kapacitou.

Proč si pro správu svěřenského fondu zvolit našeho firemního správce?

Dohled

Rozhodování a činnost firemního správce je pravidelně přezkoumávána kontrolním výborem naší společnosti, která dohlíží na dodržování podmínek statutu fondu a v případě rozporu navrhuje opravná opatření nebo odvolává správce a jmenuje nového.

Široká škála odborných služeb

Firemní správce má u nás k dispozici celou řadu specializovaných profesí.Tito odborníci přinášejí zkušenosti a profesní úsudek. To pomáhá fondu zvyšovat efektivitu jeho správy nebo lépe identifikovat investiční příležitosti.

Objektivita

Firemní správci výrazně lépe než individuální správci obstojí v situacích, kdy musí dělat nepopulární rozhodnutí, a to zejména ve chvílích, kdy se je snaží beneficienti ovlivňovat.

Kontinuita

Svěřenské fondy jsou často zřizovány za účelem mezigeneračního transferu, což klade vysoké nároky na kontinuitu správy, která není ovlivněna pracovní neschopností nebo úmrtím správce.

Jak postupujeme při správě svěřenského fondu?

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Majetek spravovaný s důvěrou

Praxe ukazuje, že majetek svěřenského fondu často obsahuje nefinanční aktiva, jako jsou nemovitosti, právní nároky, majetkové podíly, cenné papíry, kovy atd. Víme, že tato aktiva významným způsobem přispívají ke kvalitě života beneficientů.

V House of Trust společnosti Svěřenská správa jsme proto sestavili tým odborníků s jedinečnými znalostmi a dovednostmi, kteří budou prostřednictvím služby Profesional Trust Services tento majetek chránit a spravovat.

S čím vám můžeme pomoci?

1.

Podpora při správě svěřenského fondu vlastními silami.

2.

Pomoc s nalezením vhodného individuálního správce.

3.

Kooperace při správě vašeho fondu formou spolu-správcovství.

4.

Plná profesionální správa prostřednictvím našich firemních správců .

Podívejte se, co vše vám ještě služba Profesional Trust Services zajistí.

Co o nás říkají naší zákazníci?

Petr S.

„Chtěl jsem, aby v případě vzniku konfliktu mezi správcem a beneficienty zůstaly vztahy uvnitř rodiny nedotčeny. Proto jsem hledal správce mimo svůj okruh rodiny nebo známých.“

Kateřina Ch.

„Měli jsme v rodině vybraného vlastního správce, ale tápali jsme v jeho povinnostech. Pověřený správce ze společnosti Svěřenská správa nám pomohl se ve všem zorientovat, zapracovat našeho správce i splnit všechny povinnosti fondu.“

Manželé W.

„Jsme s manželkou už v pokročilém věku a bylo pro nás důležité zajištění péče o potřeby členů naší rodiny v jakékoliv situaci.“

Štěpán K.

„O náš fond se už jeden správce staral. Doporučil nám jej notář, ale po několika měsících jsem nebyl úplně spokojený s jeho přístupem. Znejistěl jsem, a proto jsem hledal náhradu, která mi zajistí klidný spánek.“

Přemýšlíte nad profesionální správcem nebo ho hledáte?

Rádi vám poradíme.

Kontaktujte nás

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter