————   House of Trust   ————

Institucionální dohled

Svěřenský fond je jen tolik bezpečný, nakolik bezpečným ho vytvoříte. Důležitý je nejen proces zakládání, ale i správa a s ní související dohled.

Dohlédneme na bezpečnost a stabilitu vašeho svěřenského fondu.

Pokud správce kontroluje svěřenský fond, majetek a plnění obmyšleným, tak je logické položit si otázku, kdo kontroluje správce? Klíčovou roli v tomto ohledu sehrává dohlížitel, který ochraňuje majetek a zájmy beneficientů před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí, delikvence správce nebo neplnění zákonných povinností.

Kdo je zákonným dohlížitelem?

Zákonné právo dohledu nad správcem má v České republice zakladatel svěřenského fondu a beneficient. V případech, kdy zákonný dohlížitel neoplývá patřičnou znalostí, nechce se kontrolou výkonu činnosti správce a fondu zabývat nebo už nežije, může včas právo dohledu postoupit osobě nebo společnosti s patřičnou kompetencí.

Proč je dohlížitel důležitý?

V České republice musí být (až na zákonné výjimky) správcem svěřenského fondu jednotlivec. Tedy fyzická osoba zastupující svěřenský fond svým jménem, což s sebou může přinést nejedno úskalí.

Správce svěřenského fondu je mnohdy obdařen naprostou volností ohledně nakládání se svěřeným majetkem. Obavy jsou proto na místě a je třeba se rizikem potenciálního selhání svěřenského správce zabývat. Aby bylo toto riziko minimalizováno a ošetřeno, vznikla role Protektora neboli Dohlížitele.

Jako institucionální dohlížitel vám oproti fyzické osobě zajistíme vyšší úroveň poskytovaných služeb a bezpečnosti. Máme stabilní procesy, postupy a propracovaný systém řízení rizik.

Jak vám pomůžeme v roli institucionálního dohlížitele?

Jsme pozorovatelem a kontrolorem v jedné osobě. Můžeme mít na starosti kontrolu celého fondu, činnost správce nebo můžeme být najati pouze na úzce vymezenou část, případně činnosti, které souvisí s účelem svěřenského fondu.

Naše role institucionálního dohlížitele je přímo zakotvena ve statutu svěřenského fondu. Odpovědnosti a pravomoci, které jsou nám přiznány, jsou právně závazné pro všechny nastupující správce i beneficienty.

Mezi naše nejčastější povinnosti dohlížitele patří:

V jakých situacích jsme v roli dohledu užiteční?

Vybrali jsme pro vás některé příklady z praxe.

Řešení sporů

Beneficienti rostou, vstupují do manželství, stárnou a spolu s tím se vyvíjejí i jejich potřeby. To samo o sobě může vést k rozdílným názorům na distribuci majetku a ke vzniku sporů mezi beneficientem a správcem. V takovém případě může být dohlížitel vyzván, aby vzniklou situaci přezkoumal a rozhodl, zda dojde k distribuci, nebo bude pozastavena.

Omezení činnosti správce

Jedním ze způsobů, jak minimalizovat nebo úplně eliminovat riziko selhání správce, je vytvořit ve fondu systém vzájemné odpovědnosti. Ve fondu je možné nastavit povinnost schvalování určitého typu, výše transakce ze strany dohlížitele, bez kterého například banka danou majetkovou operaci neprovede.

Plnění podmínek statutu fondu

Zakladatel si ve statutu fondu vymíní podmínku, že vklad majetku do svěřenského fondu v podobě finančního obnosu musí být dále investován pouze do korporátních dluhopisů českých společností s minimálním ratingem. Správce má zákaz nakupovat spekulativní high yield dluhopisy. Dohlížitel před zadáním pokynu k nákupu všechny transakce autorizuje.

Přemýšlíte nad nastavení principů výkonu funkce dohlížitele nebo ho hledáte?

Rádi vám poradíme.

Kontaktujte nás

Co dohlížitel nemůže?

Dohlížitel nemá pravomoc rozhodovat za správce a nemůže jej ani v jeho činnosti nijak zastupovat nebo ovlivňovat. Pokud by k tomu docházelo, jednalo by se o „stínového“ správce, což česká právní úprava svěřenského fondu nepřipouští.

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

Využijte
konzultaci
zdarma

Potkejte se s námi
a poznejte, jak to u nás chodí.

Inspirujte se

Průvodce svěřenskými
fondy

Fotogalerie z akce
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter