————   House of Trust   ————

Dědictví a nástupnictví

„Téměř 76 % zakladatelů svěřenských fondů je při jejich zakládání motivováno snahou zachovat majetek a nenarušit vztahy v rodině i mimo ni.“

Dědictví a odkaz smyslem života

Jedním z nejdůležitějších smyslů života je odkaz zanechaný dalším generacím – ať už v podobě hodnot nebo majetku. Pokud majetkové vztahy včas a vhodně upravíte, můžete předejít nepříjemným situacím v rodině spojeným s dědictvím.

Studie přitom ukazují, že až 75 % bohatých rodin ztrácí své bohatství během tří generací a že 90 % těchto ztrát lze připsat špatné komunikaci uvnitř rodiny spíše než špatnému finančnímu plánování. Není správný čas zamyslet se nad vlastním odkazem a dědictvím?

Dědictví bez rizika

Majetkové vztahy v rodině můžete ošetřit během svého života, posmrtně formou pořízení listiny pro případ smrti (závěť, odkaz, dovětek, dědická smlouva) nebo pozůstalost ponecháte na zákonech a státu.

Existuje celá řada životních situací a rizik, díky nimž mohou členové rodiny přijít o zděděný majetek během jediné chvíle. Majetek, který měl sloužit dalším generacím, tak může být nenávratně ztracen a vaše celoživotní úsilí zbytečné.

Přemýšleli jste nad tím, jak dědictví vyřešit, abyste minimalizovali rizika ještě během svého života? Užitečným nástrojem je svěřenský fond.

Svěřenský fond ošetřuje budoucnost

Svěřenský fond je v oblasti dědictví a nástupnictví novinkou. Přináší možnost ošetření rizika ztráty majetku rodiny, například pokud dědici vedou nezřízený život nebo by majetek mohl být rozdroben kvůli rozvodu.

Dědický nebo nástupnický plán

Pokud je v rodině rozsáhlejší majetek, komplikované rodinné vztahy nebo je třeba dosáhnout specifických cílů, může svěřenský fond plnit i funkci Dědického nebo Nástupnického plánu.

Filozofie a rodinný
kapitál

Svěřenský fond může vyjadřovat postoje k životní filozofii zůstavitele nebo přispívat u současných i budoucích členů rodiny k tvorbě návyků, které povedou budoucí generace k udržení intelektuálního a finančního kapitálu rodiny.

Proč řešit dědictví pomocí svěřenského fondu?

Majetkové hodnoty vyčleněné do svěřenského fondu už nejsou ve vlastnictví zakladatele. Nejsou proto předmětem pozůstalostního řízení, nemusí se zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné díly a další principy dědického práva.

Svěřenský fond má i další výhody:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Kdy pro řešení dědictví vybrat svěřenský fond?

Chcete řešit dědictví přes svěřenský fond?

Tady je 45 základních otázek, na které byste si měli odpovědět

Věděli jste, že:

  • Pouze 16 % rodičů věří, že jejich děti dosáhnou stejné výše finančního úspěchu a budou schopni spravovat rodinné jmění tak, jak to dokázali oni sami?
  • Pouze 1 z 5 rodičů plně souhlasí s tím, že jejich děti jsou dostatečně zralé nebo jsou dobře připravené zvládnout rodinné bohatství, jež zdědí?
  • Méně než 1 ze 3 rodičů diskutoval podrobnosti dědictví se svými dětmi?
  • Méně než třetina rodičů má plně přepsáno rodinné bohatství na své potomky?

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter