————   House of Trust   ————

Korporátní struktury a podíly

„Podnikání je proces, s nímž se pojí rizika, jež je nežádoucí přenášet na strategická firemní aktiva, osobní nebo rodinné jmění.“

Existuje ochrana před úpadkem?

Každého podnikatele občas napadají černé scénáře: co by se stalo v případě úpadku firmy a neúspěchu? Zvlášť, pokud je struktura obchodní činnosti nevhodně nastavena a firemní aktiva jsou propojena s osobními, jsou rizika velká. Věřitelé pak mohou uplatnit své nároky nejen na firemní, ale také na soukromý majetek.

Svěřenský fond pomáhá omezit a řídit rizika

Podnikání není možné nikdy plně oprostit od rizik, ale je možné je snížit a omezit. Účinným nástrojem pro řízení podnikatelských rizik je Obchodní svěřenský fond, který je projevem obezřetnosti podnikatele. I v tomto případě platí, že nejlepší doba na jeho založení je ve chvíli, kdy ho ještě nepotřebujete.

„Obchodní svěřenský fond se zakládá jako prevence a je součástí strategického majetkového plánování.“

Proč využít Obchodní svěřenský fond v podnikání?

Ochrana soukromého majetku

Jestli podnikáte jako OSVČ, za škody a závazky ručíte celým svým majetkem. V případě odpovědnosti a ručení jednatelů, jimž se prokáže porušení péče řádného hospodáře, je situace obdobná. Společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Ve všech těchto případech může být váš soukromý majetek lehce zranitelný. Svěřenský fond ho dokáže izolovat a ochránit, aby se ho riziko z provozu podnikání netýkalo.

Ochrana firemních aktiv

Obchodní svěřenský fond může být součástí vaší podnikatelské struktury a může vlastnit klíčové firemní aktivum, které je podstatou know-how vaší společnosti. To se v případě úpadku nestává součástí insolvenční podstaty, ale je uchráněno, případně převedeno do vašeho vlastnictví.

Plánované nástupnictví

Podnikatelé se často zabývají chodem společnosti a při běžných starostech zapomínají na to nejdůležitější. Tím je zajištění kontinuity chodu jejich podnikání i v případech krizových okamžiků, jako je selhání nebo úmrtí obchodního partnera, jejich vlastní nemohoucnost nebo úmrtí, jež paralyzuje chod firmy. Vytvoření plánu nástupnictví prostřednictvím obchodního svěřenského fondu může zajistit hladký nástup nové generace do řídících pozic.

Anonymita vlastnictví

Vlivem evropských regulací jsme sice svědky významného posilování ochrany soukromí fyzických osob, ale v oblasti vlastnictví právnických osob jsou trendy zcela opačné. Princip průhlednosti vlastnictví je v oblasti právnických osob nadřazen právu na soukromí. Majetkové poměry jsou takto jednoduše čitelné a stávají se veřejným tématem, které může mít negativní důsledky na soukromý život, bezpečí děti či obchodní vztahy. Obchodní svěřenský fond může vlastnit majetkové podíly firmy, čímž dojde také ke smazání vlastnické stopy, což může rodině zajistit diskrétnost.

Svěřenský fond má i další výhody:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Další využití obchodního svěřenského fondu

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter