————   House of Trust   ————

Filantropie a charita

„Díky filantropii můžete společnosti vrátit něco za to, že žijete krásný život.“

Filantropie, nebo charita?

Mezi filantropií a charitou je rozdíl. Charita či dobročinnost znamená darovat potřebným nebo neziskovým organizacím finanční či hmotné dary. Filantropie ale zasahuje mnohem širší oblast – chce podněcovat sociální změny a nejlépe je i uskutečňovat. Filantropie znamená lásku k člověku a humanisticky motivovanou dobročinnost.

Filantropie a charita má jedinečnou dynamiku

Každá rodina má vlastní dynamiku a s tím související kulturu. Tu ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty základní patří počet členů, prostředí, obor podnikání a velikost firmy nebo výše bohatství, kterým rodina oplývá. Díky těmto okolnostem je každá rodina jedinečná, a proto má i její filantropie jedinečnou dynamiku.

Svěřenský fond pomáhá v zapojení jednotlivých členů rodiny

Některé rodiny spojuje otevřenost a velmi hluboký osobní vztah mezi všemi členy, jiné sdílejí názor na určitou problematiku nebo se zajímají o konkrétní aktivitu, třeba o sport, jiné pečují o hodnoty, které vyjadřují svými filantropickými aktivitami. Tam, kde je vlastní zájem člena rodiny, tam je i přirozená angažovanost a s tím související ochota se zapojit.

„Filantropie a charita je cesta k posílení hodnot rodiny a k jejímu sjednocení. Naším úkolem je zjistit váš společný zájem a zakomponovat vaši filantropickou nebo charitativní misi do svěřenského fondu.”

Proč zapojit filantropii nebo charitu do vašeho svěřenského fondu?

Zapojení všech členů do filantropické nebo charitativní činnosti posiluje rodinné vztahy a buduje prostor pro sdílení radosti a cílevědomosti celé rodiny. Vytvoření jednotného účelu a společného cíle může mít pro zúčastněné až transformační účinky. I to může být forma vašeho mentálního dědictví. Filantropie a charita poskytuje příležitost k rozvoji finančních dovedností, které mohou pomoci zajistit odpovědné hospodaření se zdroji.

Jaký přínos má filantropie pro členy rodiny:

Jak postupujeme při zakládání svěřenského fondu

Na co si dát při zakládání svěřenského fondu pozor?

Podívejte se, jaké nejčastější kritické chyby
a situace s klienty řešíme.

Bezplatná konzultace zdarma

Naši specialisté vyhodnotí, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.
Budeme vám naslouchat.

Kontaktujte nás

Jaká je naše role ve vaší filantropii nebo charitě?

Pomůžeme vám vypracovat strategický plán filantropie nebo charity, který zachová bohatství rodiny, ale obohatí vaše životy i životy obdarovaných. Naše role filantropického a charitativního poradce významně překračuje pouhou rovinu technického řešení. Jsme vaším dlouhodobým partnerem, který vám pomáhá objevovat filantropický nebo charitativní potenciál a realizovat vaši misi.

Především je důležité položit si klíčové otázky:

Filantropické a charitativní poradenství

Můžete si přát zůstat v anonymitě, nebo naopak při filantropických nebo charitativních aktivitách vystoupit do popředí – v obou případech vám naši odborníci pomohou udělat správná rozhodnutí. Od výběru podporované aktivity až po způsob, jakým obdarovávat. Staneme se vaším partnerem v celém filantropickém nebo charitativním procesu.

Abychom mohli naši roli bezezbytku naplňovat, musíme porozumět tomu, o co usilujete a chápat hodnoty vaše, případně celé rodiny. Pouze tak vás dokážeme nasměrovat. Součástí celého procesu je i vzdělávání rodiny o filantropických aktivitách – tedy proč jsou pro rodinu významné a v čem pomáhají.

Postupujeme strategicky

  • Pomůžeme vám stanovit filantropické nebo charitativní cíle a strategii, kterou propojíme se základními hodnotami a oblastmi zájmu vaší rodiny.
  • Provedeme due diligence na straně potenciálních příjemců.
  • Pomůžeme vám zapojit všechny členy rodiny.
  • Budeme hodnotit efektivitu vašeho filantropického a charitativního úsilí.

Mohlo by Vás zajímat

Proč si nás vybrat?

ZKUŠENOSTI

Naše služby využili už stovky klientů s celkovou hodnotou majetku ve svěřenských fondech přes 5 miliardy korun.

DŮVĚRYHODNOST

Jsme zakládajícím členem Komory svěřenských poradců a správců České republiky a certifikační autoritou pro odborníky působící v trustovém průmyslu.

ODBORNOST

Při tvorbě strategie svěřenského fondu a jeho správě spolupracujeme s bankami i renomovanými společnostmi z celého světa.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter