777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Jak řeší novela zákona přístup k údajům o skutečných majitelích svěřenských fondů?

Změnová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, tzv. V. AML směrnice. transponuje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů, což se týká i svěřenských fondů.

Směrnice V. AML, která se týká evidence skutečných majitelů a má v ČR vejít v platnost 10.ledna 2020 přináší legislativní i systémové změny. Vzhledem k množství nových pravidel i specifičnosti institutu evidence skutečných majitelů se navrhuje úprava v novém zákoně. Ten  už  Ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo.

Nově bude přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů.

Dosavadní evidence je neveřejná a nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Zásadní změnou bude veřejnost některých údajů v evidenci a také zavedení kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, včetně příslušných sankčních mechanismů. Návrh zavádí takzvané řízení o nesrovnalostech, ve kterém bude moci soud rozhodovat, zda údaje v evidenci odpovídají skutečnosti. Návrh také stanovuje pokuty za přestupky spojené s neplněním evidenční povinnosti a dále také soukromoprávní sankce. V neposlední řadě je cílem zákona učinit evidování skutečného majitele efektivnější, smysluplnější a logičtější. 

Jak to bude nově s přístupem k údajům o skutečných majitelích svěřenských fondů?

Členské státy EU mají i dnes povinnost zajistit, aby informace o skutečném vlastnictví svěřenského fondu byly uchovávány v centrální evidenci. Informace o skutečném majiteli svěřenského fondu přitom zahrnují na rozdíl od jiných entit vždy i údaje o všech osobách tzn. Zakladatel, Obmyšlený, Správce, Dohlížitel.

V případě skutečných majitelů svěřenských fondů novela zákona se zavedením veřejnosti některých údajů nepočítá. Z důvodů ochrany citlivých údajů by měla být nadále zachována neveřejnost. Změnou odvozenou od požadavku V. AML směrnice bude ale posouzení toho, jaký svěřenský fond vlastně bude povinnosti zápisu skutečných majitelů podléhat. Ne každý český svěřenský fond totiž tuto povinnost bude mít. Určujícím bude bydliště, popřípadě sídlo svěřenského správce.

Novela zákona, tak přinese větší právní jistotu, ale současně také přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby (tj. právnické osoby a svěřenské správce).

Přečtěte si také: Co přinese nový návrh zákona správcům svěřenských fondů.

Autor: House of Trust - Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

Volně dostupný

Pavel Kolář, výkonný ředitel společnosti Svěřenská správa, poskytl rozhovor redakci E15 na téma plánování bohatství.

Po výrazném jarním propadu trh se svěřenskými fondy ožil a zažívá konjunkturu. Lidé totiž hledají možnosti, jak snížit rizika spojená s nejistotou. „Řada podnikatelů zažila moment uvědomění a nyní hledají nástroje, které by jim pomohly ochránit majetek,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR.

15. 10. 2020
7 min.
Volně dostupný

Ako založiť český zverenecký (zverenský) fond pre občanov Slovenska

Zverenecké (zverenské) fondy pomáhajú pri riešení konkrétnych životných situácií. Ochraňujú majetok i záujmy, zaisťujú diskrétnosť vlastníctva, obmedzujú rizika alebo pomáhajú dosiahnuť stanovených cieľov. I napriek tomu, že zverenecké fondy sú v Českej republike i Európe vyhľadávaným spôsobom správy majetku, nemá Slovenská republika tento inštitút ešte zavedený.

8. 10. 2020
10 min.
Volně dostupný

Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.

Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.

14. 9. 2020
10 min.
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter