777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Nový návrh zákona přinese správcům svěřenských fondů sankce.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Návrh přinese větší právní jistotu, ale současně budou přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby. Pro správce svěřenských fondů to znamená, že v případě nesplnění evidenční povinnost, mohou být sankcionováni.

Rejstříkový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů zavedl od 1. ledna 2018 evidenci skutečných majitelů. Do této evidence se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích a týká se také svěřenských fondů.

S ohledem na potřebu transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, takzvaná V. AML směrnice, předložilo Ministerstvo spravedlnosti vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

Cílem návrhu zákona je provést více komplexních legislativních a systémových změn. Navrhovaným zákonem se chce zároveň provést revize institutu evidence skutečných majitelů a příslušné právní úpravy. Změny se dotýkají svěřenských fondů i jejich správců.

Od 1. ledna 2018 platí povinnost svěřenských správců zapsaných v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané osoby“) zapsat svého skutečného majitele svěřenského fondu. Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula 1. ledna 2019; svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Co přinese novela zákona správcům svěřenských fondů?

I po novele zákona bude stále platit,  že svěřenští správci budou mít povinnost evidování skutečných majitelů svěřenského fondu, avšak v případě nesplnění evidenční povinnosti budou moci být svěřenští správci sankcionováni. Návrh by však měl administraci zápisu zjednodušit, a to prostřednictvím takzvaného automatického průpisu. V určitých případech bude moci dojít k automatickému propsání údajů o svěřenském fondu vedených v evidenci svěřenských fondů do evidence skutečných majitelů. 

Jistou změnou odvozenou od požadavku V. AML směrnice bude též posouzení toho, jaký svěřenský fond vlastně bude povinnosti zápisu skutečných majitelů podléhat. Ne každý český svěřenský fond totiž tuto povinnost bude mít. Určujícím bude bydliště, popřípadě sídlo svěřenského správce.

Od zavedení novely zákona se očekává, že přinese větší právní jistotu a posílení transparentnosti právnických osob i svěřenských fondů.

Autor: House of Trust - Svěřenská správa s.r.o.

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

Volně dostupný

Pavel Kolář, výkonný ředitel společnosti Svěřenská správa, poskytl rozhovor redakci E15 na téma plánování bohatství.

Po výrazném jarním propadu trh se svěřenskými fondy ožil a zažívá konjunkturu. Lidé totiž hledají možnosti, jak snížit rizika spojená s nejistotou. „Řada podnikatelů zažila moment uvědomění a nyní hledají nástroje, které by jim pomohly ochránit majetek,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR.

15. 10. 2020
7 min.
Volně dostupný

Ako založiť český zverenecký (zverenský) fond pre občanov Slovenska

Zverenecké (zverenské) fondy pomáhajú pri riešení konkrétnych životných situácií. Ochraňujú majetok i záujmy, zaisťujú diskrétnosť vlastníctva, obmedzujú rizika alebo pomáhajú dosiahnuť stanovených cieľov. I napriek tomu, že zverenecké fondy sú v Českej republike i Európe vyhľadávaným spôsobom správy majetku, nemá Slovenská republika tento inštitút ešte zavedený.

8. 10. 2020
10 min.
Volně dostupný

Co je rodinný svěřenský fond a proč byste o něm měli uvažovat.

Rodina představuje největší zdroj radosti v životě a je motivací pro finanční úspěch rodičů a hledání bezpečí. Zatímco více než šest z deseti respondentů studie společnosti Svěřenská správa s.r.o. říká, že jejich životní poslání je zachování dědictví pro další generace, tak ale pouze jeden z pěti oslovených rodičů souhlasí s tím, že by jejich děti zvládli náhle nabyté bohatství.

14. 9. 2020
10 min.
————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter