Vznik svěřenského fondu

Od 1. 1. 2018 vznikají svěřenské fondy až zápisem do evidence u rejstříkového soudu. Dříve platilo, že svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Zároveň platilo, že pokud je svěřenských správců více, stačilo, když pověření přijal alespoň jeden z nich. Jestliže byl svěřenský fond zřízen pro případ smrti, vznikl smrtí zůstavitele.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter