777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Vznik svěřenského fondu

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě. Je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Byl-li však svěřenský fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele.

————   House of Trust   ————
Book Cover

Četli jste už
průvodce svěřenskými fondy?

Stáhnout Newsletter