Statut svěřenského fondu

Každý svěřenský fond má svůj statut. V něm je definován účel fondu a také typ fondu (veřejně prospěšný, soukromý). Ve statutu fondu určí jeho zakladatel také obmyšleného (beneficienta). Zakladatel stanoví statut fondu formou notářského zápisu. Statut musí obsahovat: označení svěřenského fondu, označení majetku, jenž je vyčleněn do fondu, účel svěřenského fondu, podmínky pro plnění ze svěřenského fondu, údaje o době trvání svěřenského fondu (může být založen i na dobu neurčitou), obmyšleného.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter