777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Správa majetku

Svěřenský fond je nástrojem správy majetku. Vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a zároveň zachovává jeho anonymitu. Osamostatněný majetek zůstává bez právní subjektivity (vlastníka), a tak se stává anonymním. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který o majetek pečuje. Nárok na zisk nebo prospěch plynoucí z majetku vloženého do svěřenského fondu má obmyšlený (beneficient). Ten je určený zakladatelem fondu. Majetek je spravován ve prospěch beneficienta a je chráněn před případným nebezpečím. Správa majetku prostřednictvím svěřenského fondu zároveň umožňuje naplňování zakladatelovy vůle nebo záměru.

————   House of Trust   ————
Book Cover

Četli jste už
průvodce svěřenskými fondy?

Stáhnout Newsletter