777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Rozhodce

Někdy označovaný také jako arbitr, případně ombudsman je osoba či instituce, která působí jako rozhodce určitého sporu. Zpravidla bývá vybrán všemi účastnými stranami sporu. Arbitr je rozhodcem v takzvaných arbitrážích (rozhodčích řízeních). Ty se užívají jako prostředek řešení sporů v různých situacích. Rozhodce může figurovat i v případě spotřebitelských sporů, například týkajících se dluhů a jejich zaplacení. 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter