Pověření svěřenského správce

Při zakládání svěřenského fondu je nutné doložit některé dokumenty. Doklad o přijetí pověření svěřenského správce ke správě svěřenského fondu je jedním z nich. Pověření se řídí občanským zákoníkem (paragraf 1448). V dokladu je uvedeno, kdy a kde byl pořízen statut fondu. Na základě tohoto dokumentu zakladatel uděluje správci pověření ke správě fondu a ten ho přijímá. Dokument zároveň popisuje vyčleněný majetek i formu jeho předání správci. Uvádí také, od kdy se správce ujímá správy svěřeného majetku.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter