Oznámení správce o střetu zájmu

Podle občanského zákoníku (paragraf 1413) má svěřenský správce povinnost bez zbytečného odkladu oznámit obmyšlenému a tomu, kdo dohlíží na správu majetku, skutečnosti týkající se možného střetu zájmů. Občanský zákoník doslova uvádí, aby svěřenský správce oznámil „každý svůj zájem při podnikání nebo činnosti sledující majetkový prospěch, který by se mohl ocitnout v rozporu se zájmem beneficienta“. Pokud správce není ve střetu zájmů, oznamuje, že si není vědom žádného svého zájmu ani činnosti, jež by se mohly ocitnout v rozporu se zájmem obmyšleného.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter