Nucená správa

Nucené správě se jinak říká sekvestrace. Je to správa cizího majetku úřední osobou, takzvaným sekvestorem. Záměrem nucené správy je v některých případech exekuce, z níž se získává užitek pro oprávněnou třetí osobu. Případně se majetek zajišťuje tak, aby nedošlo k jeho změně, zkáze či zcizení, z čehož by třetí osoba tratila. Nucená správa je zaváděna také v případech ohrožení zájmů zákazníků či akcionářů dozorovaných subjektů. Důvodem nucené správy může být i opakované či závažné porušení povinností subjektu. Stát si může prostřednictvím nucené správy vynucovat dodržování práva u obchodních společností, jež mají veřejně důležitý předmět podnikání. V České republice může nucenou správu zavést například Česká národní banka nad bankou nebo nad pobočkou zahraniční banky, pokud její činnost vykazuje závažné nedostatky, jež ohrožují stabilitu bankovního či finančního systému. Při zavedení nucené správy přecházejí práva a povinnosti vedení subjektu na nuceného správce. Nucená správa nemá tedy vliv na právní subjektivitu nebo na činnost firmy, nejde o likvidaci ani o konkurz. 
 

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter