777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 “Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI).” Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby a to celosvětově. Což znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor. LEI je v tuto chvíli povinný, jako identifikátor pro společnosti obchodující na finančních trzích. V České republice roli lokálního operátora tzv. (LOU), který přiděluje právnickým osobám (LEI) plní Centrální depozitář cenných papírů.

————   House of Trust   ————
Book Cover

Četli jste už
průvodce svěřenskými fondy?

Stáhnout Newsletter