Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 “Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI).” Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby a to celosvětově. Což znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor. LEI je v tuto chvíli povinný, jako identifikátor pro společnosti obchodující na finančních trzích. V České republice roli lokálního operátora tzv. (LOU), který přiděluje právnickým osobám (LEI) plní Centrální depozitář cenných papírů.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter