Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Kvůli boji proti daňovým únikům a za účelem zmapování příjmů amerických osob v zahraničí přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Na základě tohoto zákona musí i české finanční instituce oznamovat některé informace o účtech, jež vlastní americké osoby definované tímto zákonem. Finanční instituce musí požadované informace oznamovat buď přímo, nebo prostřednictvím státní správy. Pokud má osoba daňovou povinnost vůči USA, je označována jako daňový rezident a má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických (k identifikaci rezidenta slouží daňové identifikační číslo TIN). Zákonnou normou pro provádění FATCA v České republice je Zákon o výměně informací a finančních účtech se Spojenými státy americkým pro účely správy daní č. 330/2014 Sb.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter