Dědické třídy

Zákon upravující dědictví rozlišuje šest tříd dědiců a řadí je podle jejich nároku na dědictví. Nový občanský zákoník zavedl šest dědických tříd. Pokud žádný dědic neexistuje (není ustavený ve smlouvě, závěti nebo nevyplyne ze zákona), potom připadá dědictví státu.

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter