777 090 944
Pondělí–pátek, 9–17 hod.

Daňový rezident

Daňový rezident je osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Většinou jde o osoby, které mají na území státu, kde platí daně, své bydliště, nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v běžném kalendářním roce. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, tak zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém příslušenství (domicilu) vystaví na požádání správce daně v zemi, kde je osoba daňovým rezidentem. Daňový rezident má tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své (celosvětové) příjmy. Není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, ani kde jsou vypláceny.

————   House of Trust   ————
Book Cover

Četli jste už
průvodce svěřenskými fondy?

Stáhnout Newsletter