Wealth Planning je základem úspěšné správy majetku

Česká republika zažívá první vlnu předávání majetku. Otcové – zakladatelé, kteří vybudovali firmy a rodinné bohatství, nyní stojí před rozhodnutím, jak ho předat dalším generacím bez ztráty a rizika. „Až 70 procent rodin přichází o svůj majetek už v druhé generaci. Jedním z důvodů je chybějící funkční majetkový plán,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, odborník na správu rodinného majetku a svěřenské fondy.

Statistiky ukazují, že za 90 procent ztrát rodinného bohatství nemohou vnější, ale vnitřní vlivy a rizika. S jakými se v praxi setkáváte?

Každá rodina má svou vlastní dynamiku, která je unikátní, a generuje různé formy bohatství, které mohou mít sociální, kulturní, intelektuální nebo materiální podobu. O každou formu bohatství je nutné pečovat a chránit ho, jinak dochází ke ztrátě. Když rodina dostatečně nepečuje o mezigenerační předávání povědomí o svých kořenech, tak postupně přichází o své kulturní dědictví. V tomto případě je největším rizikem ztráta identity rodiny. Ohledně materiálního bohatství platí, že největší hrozby se skrývají v běžném životě. Mohou na sebe vzít podobu žádostivých věřitelů, nespokojených dědiců, marnotratných potomků, živelné zkázy, táhlých soudních sporů, rozdílných názorů na způsob správy majetku a podobně.

Jak velké je v České republice povědomí o správě rodinného bohatství?

Dovolím si říct, že velmi malé. Poslední průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR z roku 2018 to jen potvrdil. Odhalil, že majetkový plán má pouze pět procent dotázaných rodin, což je opravdu alarmující. Je to ovšem jen důsledek krátké historie kapitalismu u nás. Na celém trhu aktuálně vnímám pozitivní trend, protože jsme po třiceti letech svědky první mezigenerační obměny. Generace, která od devadesátých let budovala majetkové hodnoty, odchází do důchodu, a tak značná část majetku přechází na nové správce a vlastníky, což sebou přináší zvýšenou poptávku po službách wealth planning nebo family governance.

Při jaké hodnotě majetku uvažovat o sofistikované správě?

Jsem přesvědčený, že neexistuje něco jako „ideální výše majetku“. Každý majetek si žádá svou správu a čelí různým druhům rizik. Vždy je jen otázkou, zda postačí správa vlastními silami, nebo je nutné volit profesionální správu.

Proč je důležitý majetkový plán a kdy by o něm měla rodina uvažovat?

Majetkový plán je důležitý proto, že rodiny, které vybudovaly své materiální bohatství zřídkakdy dosáhnou stejného úspěchu i při správě svého majetku. To potvrzují i statistiky, které říkají, že 70 procent rodin přichází o svůj majetek už v druhé generaci. Jedním z důvodů je chybějící funkční majetkový plán. Ten umožňuje hladkou správu majetku a řízený mezigenerační transfer.

Je to proto, že lidé, kteří jsou odborníky ve svém oboru, už nedokážou stejně vynikat i při správě majetku?

Ano. Klienti jsou sice specialisti ve svých oborech, ale neuvědomují si, že správa a ochrana majetku je samostatný obor, v němž nikdy nepracovali a od určité výše majetku to je práce na celý úvazek. Samosprávný přístup k plánování majetku se mnohdy nevyplácí. O majetkovém plánu by měla uvažovat každá rodina, která disponuje, byť i drobným jměním a jejím cílem je preventivně předcházet rizikům. Zejména v případech, kdy rodina drží majetkové hodnoty v různých formách vlastnictví, místech nebo jurisdikcí, se pro členy rodiny stává majetková situace nepřehlednou.

Co konkrétně máte na mysli?

Dejme si ruku na srdce. Kdo z běžných dědiců by si poradil s pozůstalostí ve formě cenných papírů, majetkových podílů nebo spoluvlastnictví nemovitostí? Pokud do toho zamícháme rostoucí trend digitálního vlastnictví nebo kybernetických měn, tak strategický majetkový plán, se kterým je obeznámená celá rodina, je na místě. Samostatnou kapitolou jsou pak členové rodinných firem. Spoluvlastnický podíl v rodinné firmě je také forma majetkového vlastnictví, a pokud k roli vlastníka přidáme ještě roli manažera v rodinné firmě, kde pracujete s rodinnou, tak riziko potenciálního konfliktu je téměř sto procent. U těchto klientů je majetkový plán, který poskytuje jasné odpovědi na řadu otázek a situací, naprostou nutností. Co vše tvorba majetkového plánu obnáší? Tvorba majetkového plánu předně vyžaduje zkušenosti, profesní úsudek a úzkou spolupráci specialistů z řady oborů. Je nutná kooperace právního, daňového, trustového, transakčního i filantropického specialisty. Účelem majetkového plánu je dosažení cíle, pro který vznikl a naplnění individuálních potřeb rodiny.

Jaké konkrétní věci při řešení majetkového plánu zvážit?

Chcete-li efektivní majetkový plán vytvořit, musíte pokrýt čtyři základní oblasti, jako je ochrana majetku, zanechání odkazu, filantropie a individuální uspořádání majetkových vztahů za života i v případě úmrtí. Celostní majetkové plánování, ale znamená mnohem více. Vedle peněz a majetku se dotýká také vztahů, priorit, hodnot, individuálních životních potřeb nebo životních cílů. Klíčem k zajištění hladké realizace majetkového plánu je proto nejenom pochopení rodinné situace a základních hodnot, ale zejména výběr vhodného instrumentu pro samotnou realizaci.

Jak to probíhá v praxi?

Běžný proces je takový, že expert analyzuje stávající majetek a snaží se identifikovat situace i problémy, které majetek ohrožují. V závislosti na získaných poznatcích navrhne optimální kroky, které pokryjí konkrétní potřeby a očekávání rodiny. V další fázi monitoruje pokrok v dosahování cílů a v případě odchylek navrhuje účinná opatření pro optimální vývoj majetku.

Existují rizika i přes majetkový plán?

Jistě. I precizně zpracovaný a připravený majetkový plán nemusí sám o sobě znamenat záruku úspěchu. Iniciátor majetkového plánu se při jeho realizaci může v rodině setkat s nepochopením nebo kladením překážek kvůli rozdílnému názoru na správu majetku nebo jeho rozdělení.  Z tohoto důvodu při tvorbě majetkového plánu doporučuji zvolit takový proces, který zapojí všechny členy rodiny, jichž se majetkový plán bude dotýkat, a umožní jim vyjádřit své názory, hodnoty a cíle, jež by ve strategii majetkového plánu měly být obsaženy. Hovoří se o nastupující recesi.

Jak může majetkový plán pomoci ochránit majetek v době ekonomické krize?

Majetkový plán není všeobjímající řešení, jelikož finanční recese znamená ochlazení světové ekonomiky, a to může mít negativní vliv na různé třídy aktiv a majetku, která jsou v držbě rodiny.  Na majetkový plán se ale můžete také dívat jako na soubor pravidel „co se stane, když“. Průvodním znakem každé recese je určitá panika trhu a řada škod na majetku je uskutečněna v důsledku řady chybných emocionálních rozhodnutí. V případě, kdy rodina disponuje majetkovým plánem, který s touto eventualitou počítá, tak přináší i disciplinovaný přístup, který ji dokáže bezpečně provést i ekonomicky nestabilním obdobím.

Jaká jsou vaše doporučení k ochraně majetku, které by měl přijmout každý z nás?

Ochrana majetku je jedna ze základních částí majetkového plánu a jako takové by se jí měla věnovat zvláštní pozornost. Moje doporučení k ochraně majetku vychází spíše z chyb, které u klientů denně vidíme a na které je upozorňujeme. První doporučením je nehledat úspory na nevhodných místech. Mnohdy se jedná o majetek vysoké hodnoty, který klient budoval celý život a hledat úspory v klíčových oblastech ochrany majetku je podobné, jako byste chtěli ušetřit na kvalitě projektu nebo na základech vašeho budoucího domu. Takové úspory vás sice ihned potěší, ale časem se ukáže, že mají negativní vliv na váš majetek a v konečném důsledku vás stojí výrazně více, a dokonce mohou mít i fatální důsledky.

Druhým doporučením je rovnováha nebo přiměřenost nákladů. Ochrana majetku vždy něco stojí, ale náklady na ochranu musí být v rovnováze s výší majetku nebo hodnotě potenciální újmy.  Nikdo nechce, aby jeho majetek spolkly neúměrné náklady místo toho, aby sloužil dalším generacím. Třetím doporučením je volba kvalifikovaných odborníků. Dobře zvolení odborníci jsou největším a nejdůležitějším přínosem pro úspěšné fungování systému ochrany majetku. Vždy si proto položte otázku, jaká cena je dostatečně vysoká za ochranu vašeho mnohdy celoživotního jmění.

Můžete uvést dobrý a špatný příklad z praxe?

Samozřejmě anonymní. Zajímavé příběhy se u nás píší každý den, ale nejvíce se dokola opakují případy podnikajícího otce, který je v rodině patriarchou v tom pravém slova smyslu. Většinou přichází s neměnným názorem na podobu majetkového plánu a snaží se pro své děti, vnoučata i další generace vytvořit majetkový plán, a to naprosto bez přispění nebo vyjádření názorů, hodnot a potřeb lidí, kteří jsou součástí tohoto plánu. Stále platí, že nejde pouze o to, co dáváte, ale i o způsob a podmínky, za nichž majetek poskytnete. To má rozhodující vliv na to, zda rodinné bohatství skutečně bude sloužit vytyčenému účelu a naplní potřeby rodiny. Na druhou stranu mě těší všichni klienti, kteří se iniciativně zapojují do procesu tvorby majetkového plánu a mají za cíl vytvořit funkční řešení, které bude přinášet užitek a radost i budoucím pokolením.

Autor: Pavel Kolář - Senior Trust Advisor, Svěřenská správa 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter