Jakou roli hraje výbor ve svěřenském fondu? A kdy ho ustanovit?

Nejvyšším posláním každého správce svěřenského fondu je jednat v nejlepším zájmu beneficientů. To vyplývá z kodexu etického chování i z podstaty správcovy role. Přestože bude správce plnit svoji funkci s náležitou odbornou péčí a moudře, mohou v průběhu života beneficientů i svěřenského fondu nastat situace, které si vyžádají radu, odborný názor nebo nestranný úsudek.

Nejvyšším posláním každého správce svěřenského fondu je jednat v nejlepším zájmu beneficientů. To vyplývá z kodexu etického chování i z podstaty správcovy role. Přestože bude správce plnit svoji funkci s náležitou odbornou péčí a moudře, mohou v průběhu života beneficientů i svěřenského fondu nastat situace, které si vyžádají radu, odborný názor nebo nestranný úsudek.

Pokud zakladatel při strukturování svěřenského fondu myslel na to, že taková situace může nastat, existuje orgán – rada, výbor nebo komise – na nějž se může správce obrátit. Výbor, který je ustanovený z vůle zakladatele svěřenského fondu, může plnit různé funkce s ohledem na to, čeho chce zakladatel prostřednictvím výboru dosáhnout.

Než si popíšeme základní koncepci a smysl výboru, je nutné říci, že tento orgán nemá oporu v zákoně, jako například zakladatel, beneficient, správce nebo dohlížitel. I přesto může v životě beneficientů nebo svěřenského fondu sehrát významnou roli a jeho vytvoření v některých fondech má své opodstatnění.

Když je výbor ustanovený, ale nebyly mu postoupeny některé kompetence dohlížitele, má pouze poradní mandát, a to vůči správci svěřenského fondu. Znamená to, že výbor pouze radí a nenese žádnou zodpovědnost za rozhodování, protože konečné rozhodnutí je vždy na správci svěřenského fondu.

Členové výboru podle kompetence

Výbor může mít jednoho i více členů, kteří jsou jmenování zakladatelem fondu. S ohledem na typ výboru (rodinný, kontrolní, rozhodčí, investiční) se v praxi setkáváme s tím, že členové jsou voleni zejména na základě své profesní znalosti, jedinečné dovednosti nebo povahového rysu

Kdo je vhodný kandidát na člena výboru?

Zakládáte svěřenský fond a uvažujete o zřízení výboru? Připravte se, že podstoupíte stejně náročný mentální proces jako při výběru vhodného svěřenského správce. Mnohdy se totiž skutečně jedná o rádce, tedy osobu, která bude mít rozhodující vliv na fungování svěřenského fondu.

Pokud pomineme oborovou specializaci členů, která je důvodem pro zvolení do výboru, všechny vhodné kandidáty na členy výboru spojují totožné znaky.

Které to jsou?
 

Protože členům výboru z podstaty jejich funkce neplynou žádné odpovědnosti, které má ze zákona například správce svěřenského fondu, zakladatel může členy vybírat i z okruhu své rodiny nebo přátel, aniž by je vystavoval rizikům.

Když správce ignoruje výbor

Zakladatel by měl ve struktuře svěřenského fondu zohlednit i scénář, v němž správce fondu ignoruje nebo odmítá doporučení výboru.

Vzhledem k tomu, že výbor má výhradně poradní funkci, tak nemá jakoukoliv pravomoc svůj názor prosadit. Pokud ale zakladatel věří, že doporučení výboru odráží skutečnou potřebu beneficientů a chce ošetřit tento druh situací, má možnost povýšit poradní funkci výboru na úroveň Protektora, jenž má právo dohledu.

V takovém případě může výbor zastávat dlouhodobě pouze poradní funkci, ale v případě rozdílného názoru na elementární otázky může aktivovat svou roli Dohlížitele, který má oporu v zákoně. A pokud mu zakladatel vymezí patřičnou pravomoc, tak může dokonce odvolat správce z funkce a jmenovat nového.

Uvažujete o zřízení výboru a potřebujete poradit s jeho nastavením?  Rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Autor: Pavel Kolář - Chief Sales and Marketing Officer | Svěřenská správa

 

 

 

 

 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter