Jaké jsou náklady na provoz svěřenského fondu?

Minule jsme vypočítali, kolik stojí založení svěřenského fondu. Pokud už odpověď znáte, zcela logicky vás bude zajímat, jaké budou provozní náklady na správu trustu.

U nákladů na zřízení svěřenského fondu jsme si objasnili, že jsou přímo závislé na jeho druhu, účelu, složitosti struktury a nákladech na související odborné posudky a služby. A u nákladů na provoz trustu platí to samé.

Roční náklady od tisíců po miliony

Svěřenský fond může sloužit pro účely úschovy majetku (escrow agent), kdy má po mnoho let pasivní charakter a soukromý správce (bez požadavků na honorář) pouze vyčkává do doby splnění podmínek, kdy dojde k převodu majetku. Takový fond může mít provozní náklady v řádů tisícikorun ročně.

 

Svěřenský fond ale může nahrazovat činnost závodu, provozovat podnikatelskou činnost a zaměstnávat stovky zaměstnanců nebo spravovat vysoký objem aktiv a provádět denně řadu majetkových operací. V takovém případě mohou roční náklady dosahovat jednotek i desítek miliónů korun.

 

Proto je nutné podtrhnout, že každý svěřenský fond má individuální náklady, které jsou závislé na jeho individuálním účelu.

 

Přečtěte si také: Kolik stojí založení svěřenského fondu?

Náklady na správu svěřenského fondu

Zákon nijak neřeší a ani nestanovuje pravidla pro omezení nákladů na správu svěřenského fondu. Lze je ale rozdělit na dva druhy, a to na náklady spojené s operativou fondu a na náklady na správu majetkové podstaty.

 

Přehled možných nákladů na operativu fondu:

 

náklady na provoz svěřenského fondu

 

Přehled možných nákladů na správu majetkové podstaty:

 

Pokud bychom jednotlivé oblasti nákladů posuzovali odděleně, tak náklady spojené s operativou fondu jsou největší nákladovou položkou pro většinu svěřenských fondů. Řadíme tam právě fixní náklady na personální obsazení funkce správce, dohlížitele nebo variabilní výdaje za najmutí externích odborníků.  

Klíčový je účel svěřenského fondu

Vždy je proto potřeba brát v úvahu účel fondu, jeho velikost a životní okolnosti beneficientů a v závislosti na tom se rozhodnout, zda budete fond spravovat vlastními silami, čímž můžete dosáhnout značné úspory nákladů, nebo si najmete na správu svěřenského fondu profesionálního správce.

 

V případě volby profesionálního správce máte k dispozici několik možností, ale podle velikosti fondu je nejdůležitější se rozhodnout, zda zvolíte singl správce nebo tým, který pracuje výhradně pro vámi založený svěřenský fond, což může být značně finančně náročné. Další možností je, že půjdete cestou multi svěřenského správce, který spravuje více svěřenských fondů a případné odborníky si externě najímá.

 

Výdaje na odměny správce a souvisejících odborníků mohou snadno dosahovat až 70 % celkových nákladů na operativu fondu.

 

Tito odborníci jsou ale zároveň největším a nejdůležitějším přínosem pro úspěšné fungování svěřenského fondu, proto nedoporučujeme zrovna zde šetřit.

 

Přečtěte si také: Kolik stojí služby profesionálního správce?

 

Celkové roční náklady na provoz jednoho svěřenského fondu, tzv. TER (Total Expense Ratio), který vyjadřuje celkový poměr provozních nákladů (bankovní poplatky, odměny správce a souvisejících odborných profesí, účetnictví...) k průměrné roční hodnotě majetkové podstaty fondu za předchozí účetní období, by se měly za normálních okolností pohybovat v rozmezí 0,75 až 1,5 %.

Naše poradenské služby

House of Trust společnosti Svěřenská správa je předním poskytovatelem komplexních služeb souvisejících se zakládáním a správou svěřenských fondů. Pracují u nás specialisté na každou jednotlivou oblast svěřenských fondů. Díky tomu mají zákazníci všechny služby trust managementu dostupné na jednom místě, což jim přináší nejvyšší možnou hodnotu. Rádi vám pomůžeme najít řešení, které bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním.

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací!

 

Autor: Pavel Kolář - Senior Trust Advisor 

Zaujal vás článek?

Dejte nám svůj mail a my vám budeme podobné články posílat 1x měsíčně.
Získejte přehled, co se ve světě svěřenských fondů děje:

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Související články

————   House of Trust   ————
Book Cover

100 stran
praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter