LogoPublikujeme

Vzděláváme a certifikujeme profesionální svěřenské správce

5 min.21. 1. 2016

V roce 2014 byl do českého právního řádu zaveden institut svěřenského fondu.  Jeho vznik přinesl finančním odborníkům a specialistům v ČR doposud největší výzvu v podobě získání patřičné profesní kvalifikace pro výkon funkce svěřenského správce, jejíž podstatou je správa cizího majetku. Oproti jiným jurisdikcím neklade zákon v ČR na funkci profesionálního svěřenského správce žádné kvalitativní, ani profesní nároky.

Tento fakt ale může znamenat pro zakladatele svěřenských fondů i jejich majetek značné riziko v podobě selhání lidského faktoru při správě cizího majetku.

Role svěřenského správce si od svého vykonavatele žádá nejvyšší odbornou i morální kvalitu, proto patří k vrcholné disciplíně správy cizího majetku a i ve finančních službách je doménou pouze skutečných profesionálů.

Cílem společnosti Svěřenská správa s.r.o. je po vzoru zahraničí nastavovat a zavádět v ČR vysoké standardy kvalifikace, etického chování pro svěřenské správce i profesionály působící v oboru svěřenských fondů. Od 1.1.2016 poskytujeme jako jediní v ČR služby důvěryhodné certifikační autority, která zajišťuje přípravu a metodiku výkonu jejich činnosti dle platné legislativy.

Od počátku roku 2016 jsme prostřednictvím kurzu svěřenského správce certifikovali téměř dvě desítky absolventů, kteří začínají klientům v ČR poskytovat služby spojené s poradenstvím, zakládáním a správou svěřenských fondů dle české jurisdikce.

Držitelé certifikátu „absolvent kurzu svěřenského správce“ jsou veřejně evidováni v centrálním registru svěřenských správců a pro potenciální zakladatele svěřenského fondu garancí vysokého standardu poskytovaných služeb. Cesta k plné erudovanosti je pro každého absolventa kurzu svěřenského správce ještě dlouhá, ale díky našemu důrazu na potřebu následného vzdělání i následná odborná podpora dává každému účastníkovi předpoklady stát se vysoce ceněným profesionálem v odvětví svěřenských fondů a správy cizího majetku.

Buďte s námi v kontaktu

Zadejte Vaši e-mailovou adresu
a dostávejte nejnovější informace.

Máte otázky
Zavolejte nám!

+420 777 09 09 44

Máte otázky
Pište nám!

office@svsp.cz

Svěřenská správaSvěřenská správa s.r.o. | Bělehradská 10/79 | Praha 2 120 00
office@svsp.cz | +420 777 09 09 44